עברית עב
 

יעוץ וליווי מקצעי

MT+A מזהה ומקדם פרויקטים בהם התערבות ארכיטקטונית מסוימת מגבירה באופן משמעותי את ערכו העסקי והנדל"ני של הנכס, כן בפרויקטים של בניה חדשה וכן בכאלה שדורשים התאמה מחדש ושיקום של בניה קיימת.

המשרד עוסק בין היתר בפרויקטים מסוג BTO (Build To Operate) ו-RTO (Refurbish To Operate), בעלי פוטנציאל גבוהה במיוחד לשיתוף פעולה בין הצדדים. פרויקטים מסוג זה כוללים התאמה ושיקום מבנים קיימים ייחודיים למגורים, למסחר, לתעסוקה ולפעילות תרבותית.

פעילויות המשרד בתחום הייזום:

·         חיפוש הזדמנויות בהן רואה המשרד עניין מקצועי ועסקי

·         יצירת קשר עם בעלי עניין

·         ניתוח הפוטנציאל לפיתוח נדל"ני ו/או לפעילות עסקית

·         עריכת בדיקות ייתכנות וכדאיות של התרחישים האפשריים

·         במידה והפרויקט מוכיח את עצמו ככדאי, גיבוש מסגרת לשיתוף פעולה בין בעלי הקרקע, משקיעים וגורמים נוספים

·         תכנון ארכיטקטוני של הפרויקט

·         השתתפות ישירה בייזום הפרויקט

 

כל הזכויות שמורות © MT+A