עברית עב
 

תכנון ועיצוב ארכיטקטוני

תכנון ועיצוב ארכיטקטוני לבנייה חדשה

אדריכלים מספק שירותי תכנון ועיצוב ארכיטקטוני של פרויקטים פרטיים וציבוריים בכל הארץ. בין תחומי העיסוק של המשרד תכנון דירות ובתים פרטיים, בנייני מגורים, מסחר, תעסוקה, תרבות ודת. בנוסף לפרויקטים של בניה חדשה, המשרד מטפל בפרויקטים שמערבים התאמה מחדש, שיקום או שיחזור של מבנים קיימים.

שירותי התכנון לבניה חדשה כוללים בין היתר:

·         בדיקת ייתכנות וכדאיות של פרויקטים בכל קנה מידה

·         ניתוח מעמיק של אפשרויות התכנון לפי הוראות התכניות החלות על המגרש והשלכותיהן

·         גיבוש גישה תכנונית שמשקפת את מטרות הפרויקט

·         תכנון ארכיטקטוני מקיף ומפורט

·         ניהול ותיאום צוותי יועצים ומתכננים

·         הכנת בקשות להיתר בניה וטיפול קבלת היתר מול הרשויות הרלוונטיות

·         הכנת תכניות, פרטי בניה, מפרטים וכתבי כמויות למכרז

·         הכנת תכניות והוראות מפורטות לביצוע הבנייה

·         פיקוח עליון על עבודות הבנייה בשטח

התאמה מחדש, שיפוץ, ושיחזור של מבנים קיימים

בנוסף לשירותים הניתנים עבור פרויקטים של בנייה חדשה, MT+Aמספק שירותים ייחודיים לפרויקטים שמערבים בנייה קיימת רגילה ו/או לשמור.

שירותי התכנון הייחודיים לבנייה קיימת כוללים בין היתר:

·         מדידה ותיעוד מפורט של מבנים קיימים

·         הערכת מצב של מבנים ומרכיבם

·         זיהוי טכניקות לשיקום כשלים

·         בדיקת ייתכנות וכדאיות של הפרויקט

·         גיבוש גישה תכנונית שמשקפת את מטרות הפרויקט

·         תכנון ארכיטקטוני מקיף ומפורט המשלב טכניקות לשיקום בנייה קיימת

עיצוב פנים

MT+A מספק שירותי עיצוב פנים כשירותים משלימים לתכנון האדריכלי. שירות זה מאפשר ללקוח לקבל תוצאה בה השילוב בין הארכיטקטורה לבין תכולתה אינטגראלי מבחינה אסטטית ומיטבי מבחינה פונקציונלית.

שירותי העיצוב פנים כוללים:

·         תכנון ועיצוב פתרונות בנויים לפי צרכיו הייחודיים של הלקוח

·         עיצוב רהיטים

·         בחירת צבעים וחומרי גמר

·         בחירת ריהוט, גופי תאורה וציוד נלווה

השירותים לעיל ניתנים גם לאדריכלים המבקשים לקדם תכנון פרויקטים על ידי גורם חיצוני למשרדם.

 

כל הזכויות שמורות © MT+A