עברית עב
 

יעוץ וליווי מקצעי

כלליים

מציע ליזמים ולקוחות פרטיים מגוון שירותים וכלים מקצועיים להתמודדות עם האילוצים הקיימים בשלבי היזום, התכנון וההקמה של פרויקטים אדריכליים בשוק המקומי.

שירותי היעוץ והליווי המקצועי כוללים:

 • אבחון וניתוח של זכויות הבנייה בתוקף לפי הוראות תכניות מתאר החלות על המגרש
 • אבחון וניתוח של זכויות בנייה פוטנציליות לפי שינוים שניתן לקדם בתכניות מתאר בתוקף
 • אבחון וניתוח של מגוון אפשרויות התכנון והשלכותיהן
 • בדיקת התכנות וכדאיות כלכלית של פרויקטים
 • גיבוש פרוגרמה מפורטת לתכנון על פי שימושים
 • אבחון טכניקות לבנייה וחומרי גמר לפי תקציב
 • תיאום ובקרת תכנון מפורט
 • מתן חוות דעת מקצועית וגיבוש פתרונות עבור סיטואציות קיימות בעייתיות מבחינה תכנונית

ערכת הנחיות למזמין

בנוסף, המשרד מספק ליזמים ולקוחות פרטיים ערכת הנחיות מקצועיות מיועדת לתת למזמין את הכלים הבסיסיים הנחוצים כדי להתמודד עם קידום פרויקט אדריכלי. ערכה זאת כוללת:

 • הסבר מקיף של תהליכי התכנון, הרישוי וההקמה של פרויקטים האדריכליים, כולל היקפם, שלביהם, והגורמים השונים שנוטלים בהם חלק
 • תיאור האופי וחשיבותה של עבודת כל בעלי התפקידים, תחומי אחראיותם, חובותיהם ויתרונותיהם.
 • טבע הדינאמיקה של תהליך תכנון אדריכלי, חשיבותו של האדריכל כמתכנן ראשי והמלצות לבחירת אדריכל מתאים למאפיינים הייחודיים של הפרויקט ושל הלקוח
 • מתן הנחיות לביצוע הערכה ראשונית של עלויות הבניה
 • הגדרת לוחות זמנים, מועדים וגורמים רלונטים לכל שלב
 • ציון ההיבטים הקריטיים אותם יש לבקר בכל שלב כדי להבטיח תיאום מיטבי של תכנון ותשתיות

* המידע הכלול בערכה ניתן במסגרת יעוץ והכוונה בלבד ומטרתו הבלעדית לספק למזמין היכרות בסיסית של כלל התהליכים והגורמים המעורבים בתכנון, רישוי והקמת פרויקטים אדריכליים.

 

כל הזכויות שמורות © MT+A