עברית עב
 

תכנון ועיצוב ארכיטקטוני

אדריכלים מספק שירותי תכנון ועיצוב ארכיטקטוני עבור לקוחות פרטיים, יזמים ומסדות ציבור בכל הארץ. בין תחומי העיסוק של המשרד תכנון דירות ובתים פרטיים, בנייני מגורים, מסחר, תעסוקה, תרבות ודת. בנוסף לפרויקטים של בניה חדשה, המשרד מטפל בפרויקטים שמערבים התאמה מחדש, שיקום או שיחזור של מבנים קיימים.

תכנון ועיצוב ארכיטקטוני לבנייה חדשה

שירותי התכנון לבניה חדשה כוללים בין היתר:

·         בדיקת התכנות וכדאיות של פרויקטים

·         אבחון וניתוח של מגוון אפשרויות התכנון לפי הוראות התכניות החלות על המגרש והשלכותיהן

·         גיבוש גישה תכנונית שמשקפת את מטרות הפרויקט

·         תכנון אדריכלי מקיף ומפורט

·         ניהול ותיאום צוותי יועצים ומתכננים

·         הכנת בקשות להיתר בניה וטיפול קבלת היתר מול הרשויות הרלוונטיות

·         הכנת תכניות, פרטי בניה, מפרטים וכתבי כמויות למכרז

·         הכנת תכניות והוראות מפורטות לביצוע הבנייה

·         פיקוח עליון על עבודות הבנייה בשטח

התאמה מחדש, שיפוץ, ושיחזור של מבנים קיימים

בנוסף לשירותים הניתנים עבור פרויקטים של בנייה חדשה,מספק שירותים ייחודיים לפרויקטים שמערבים בנייה קיימת רגילה ו/או לשימור.

שירותי התכנון לבנייה קיימת כוללים בין היתר:

·         מדידה ותיעוד מפורט של מבנים קיימים

·         הערכת מצב של מבנים ומרכיביהם

·         זיהוי טכניקות לשיקום כשלים

·         בדיקת התכנות וכדאיות של הפרויקט

·         גיבוש גישה תכנונית שמשקפת את מטרות הפרויקט

·         תכנון ארכיטקטוני מקיף ומפורט המשלב טכניקות לשיקום בנייה קיימת

עיצוב פנים

מספק שירותי עיצוב פנים כשירותים משלימים לתכנון האדריכלי. שירות זה מאפשר ללקוח לקבל תוצאה שבה השילוב בין הארכיטקטורה לבין תכולתה מיטבי מבחינה אסטטית ופונקציונלית.

שירותי העיצוב פנים כוללים:

·         תכנון ועיצוב פתרונות בנויים לפי צרכיו הייחודיים של הלקוח

·         עיצוב רהיטים

·         בחירת צבעים וחומרי גמר

·         בחירת ריהוט, גופי תאורה וציוד נלווה

 

* כל השירותים המפורטים מעלה ניתנים גם לאדריכלים המבקשים לקדם תכנון פרויקטים על ידי גורם חיצוני למשרדם.

 

כל הזכויות שמורות © MT+A